27. decembra sa uskutočnil workshop „Ako ďalej“. Na podujatí sa zúčastnilo 26 členov občianskeho združenia, ktorí sa stretli v v Mestskom kultúrnom stredisku v F klube. Zároveň sa uskutočnilo aj tradičné vyhodnotenie celého roka a plánoval sa program na rok 2020. Navrhovali sme, čo všetko by CsKlub mohol poskytovať v rámci kultúrneho života nášho mesta. V záujme zachovania našej identity pripisujeme veľký význam združovaniu maďarskej mládeže žijúcej v meste. Na worskhope vznikol nápad napísať projekt „Spoločné budovanie mesta Moldava 2020“, čo bolo aj výsledkom podujatia. Dúfame, že v roku 2020 dostaneme na splnenie našich cieľov pomocnú ruku od Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Podujatie bolo zrealizované vďaka podpore spoločnosti Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. v rámci projektu „Budovanie komunity v meste Moldava 2019“.