„Ten kto nepozná minulosť, nemôže pochopiť súčasnosť, ktorá je nositeľom budúcnosti”

Áron Tamás, významný sikulský spisovateľ, vedel písať tak, že aj o 100 rokov, ba aj v dnešných dňoch má jeho tvorba vysokú výpovednú hodnotu. Jeho myšlienky nás fascinovali k tomu, aby sme zorganizovali historickú prednášku pre mládež v meste.

Zoltán Bodos, historik a poslanec mestského zastupiteľstva predstavil minulosť a kultúru mesta Moldava i údolia Bodvy. Stretnutie sa uskutočnilo 27. septembra a zúčastnilo sa ho 32 záujemcov.

Mohli sme sa dozvedieť, že história Moldavy siaha až do roku 1200. V meste boli priemyselné cechy, ako napríklad kolesári, čižmári a kováči. Artefakty týchto remesiel sú zachované v mestskom etnografickom múzeu. Prostredníctvom obchodnej činnosti sa rozvíjala kultúra vína, na ktorú sú zvečnené spomienky v Múzeu vína Szepsi Laczkó Máté.

Kľúčom k zachovaniu našej identity je poznať históriu nášho regiónu. Kvôli tomu považujeme za dôležité usporiadať takéto a podobné podujatia, no nebolo by to však možné bez podpory materskej krajiny.

Podujatie bolo zrealizované vďaka podpore spoločnosti Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. v rámci projektu „Budovanie komunity v meste Moldava 2019“.